swsi tafe background

Học bổng

 TAFE SWSi có một loạt các học bổng cho sinh viên quốc tế vào các nơi phục vụ vào năm 2014.

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để áp dụng, các điều khoản và điều kiện, hình thức ứng dụng, tải về TAFE NSW Học bổng 2.014 gói
 

Thăm Tháng Mười Hai International - TAFE NSW Học bổng cho các thông tin học bổng mới nhất.

Học bổng tại TAFE SWSi

Học bổng AusAID
TAFE NSW là một người tham gia trong các AusAID - Học bổng Phát triển Australia (ADS) chương trình. AusAID là một cơ quan của chính phủ Úc để quản lý chương trình viện trợ nước ngoài của Úc. Mục đích của AusAID là giảm nghèo và đạt được tăng trưởng bền vững ở các nước đang phát triển.

Học bổng AusAID cung cấp các cơ hội giáo dục cao hơn cho những người từ các nước đang phát triển. Các suất học bổng cho học sinh có cơ hội học tập tại Úc để xây dựng các kỹ năng và kiến ​​thức để thúc đẩy phát triển trong đất nước của họ.

Công dân của Papua New Guinea, Kiribati, Samoa, Quần đảo Solomon, Vanuatu và Lào có thể áp dụng cho một học bổng AusAID.
Học bổng Endeavour
Australia Awards Endeavour Học bổng và học bổng là một phần của chính phủ Úc Úc Awards .

Học bổng và Học bổng Endeavour là chương trình cạnh tranh quốc tế cho:

  • Úc để thực hiện nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài
  • công dân từ các nước đủ điều kiện để thực hiện nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia.

Sinh viên đủ điều kiện từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể áp dụng cho Endeavour Học bổng cho TAFE NSW Diploma và Advanced Diploma khóa học.

Học phí và trợ cấp sinh hoạt được cung cấp cho các ứng viên thành công.