swsi tafe background

SWSi TAFE NSW - South Western Sydney Institute

Về TAFE SWSi

Về TAFE SWSi
Đạt được kỹ năng làm việc, sẵn sàng, học tiếng Anh và truy cập vào một loạt các khóa học nghề.
hơn

Làm thế nào để áp dụng

Làm thế nào để áp dụng
Áp dụng cho các khóa học và chương trình cấp bằng với quá trình ứng dụng dễ dàng bước theo các bước của chúng tôi.
hơn

Gặp gỡ sinh viên của chúng tôi

Gặp gỡ sinh viên của chúng tôi
Sinh viên quốc tế của chúng tôi đã đạt được thành công lớn. Xem các khóa học của chúng tôi, nơi có thể đưa bạn!
hơn

Course search

Search our wide range of vocational courses.

University Pathways

At TAFE SWSi we offer pathways into a range of Bachelor Degrees.

English pathways

Let us help you improve your English language skills